Du har cirka
100 000 – 150 000 hårstrån på ditt huvud just nu.

Livslängden för ett hårstrå är 2-8 år. Under den perioden genomgår varje hårstrå tre olika faser.

1.

Tillväxtfasen kallas den period då håret aktivt växer. Vanligtvis varar fasen mellan två och sex år. Runt 90% av ditt hår är i denna fas just nu.

2.

Övergångsfasen är den fas då håret slutar växa. Hårsäcken blir helt enkelt inaktiv och börjar krympa. Händelseförloppet går fort och fasen varar oftast bara under en till två veckor.

3.

Vilofasen pågår så under fem till sex veckor, och under den här tiden händer ingenting alls. Vilofasen avslutas genom att hårsäcken producerar ett nytt hårstrå som pressar ut det gamla, som då faller av.

TA HAND OM DITT HÅR